Lietuvių kelionė aplink pasaulį: Javos sala nepaliko abejingų - DELFI Kelionės

Yogya dienos prekybos sistema, Skyrius: Indonezija

Turinys

  Europos Komisija šiuo metu svarsto, ar šios geografinės nuorodos pagal būsimą susitarimą turi būti saugomos kaip Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 22 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos geografinės nuorodos.

  yogya dienos prekybos sistema

  Komisija ragina visas valstybes nares ar trečiąsias šalis, visus fizinius ar juridinius asmenis, turinčius teisėtų interesų ir gyvenančius arba įsisteigusius kurioje nors valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, teikti tinkamai pagrįstus prieštaravimo dėl tokios apsaugos pareiškimus. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per du mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo.

  yogya dienos prekybos sistema

  Prieštaravimo pareiškimai turi yogya dienos prekybos sistema siunčiami e. Nurodytieji kriterijai vertinami Sąjungos teritorijos atžvilgiu.

  yogya dienos prekybos sistema

  Sąjungos teritorija, kalbant apie intelektinės nuosavybės teises, laikoma tik ta teritorija ar teritorijos, kuriose minėtos teisės yra saugomos. Kad šie pavadinimai galėtų būti saugomi Europos Sąjungoje, būtina sėkmingai baigti derybas ir priimti atitinkamą teisės aktą. Geografinių nuorodų sąrašas  2 Indonezijos siūlomos geografinės nuorodos, saugotinos ES Produkto kategorija Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai prieskoniai ir kt.

  yogya dienos prekybos sistema